دوشنبه, 29 آبان 1396


ertebat riasatt

telegramm

instagram-page

masiryab

taghvim

ruzshomar

masiryab

emam_khomeyni_logo

emam_khomeyni_logo

BannerVahedha

 

مجموع کتب موجود در کتابخانه آموزشكده حدود 8000 جلد کتاب با بيش از 3000 عنوان مي باشد. عناوين کتب لاتين موجود درکتابخانه 255 عنوان و مجموع کتب لاتين قابل دسترسی 265 جلد می باشد .

مجلات
لاتين

مجلات
فارسی

جلد

عنوان

فضا
(مترمربع)

-

12

8000

3000

200

جمع کل

جستجوي كتاب بر اساس كليد واژه